beyond the screen

צור קשר

×
כמה מהלקוחות המרוצים שלנו
בואו לעבוד יחד!

צור קשר

קבצי התוצר שלנו
מוצרים קשורים

תמלולי דוקו

תמלולי דוקו

• תמלול ותרגום מהירים ואיכותיים של חומרי גלם תוך התמקדות במאפייני הז\\\\\\\'אנר: תיאור פרטני של המתרחש, תמצות עיקר ההתרחשות מתוך חומרי גלם \\\\\\\"יבשים\\\\\\\", הדגשת פעולות חשובות של המשתתפים) • מחלקת התמלול כוללת עשרות מתמללים ומתרגמים מקצועיים, המתמחים בשפות שונות ושמים דגש על תמלול איכותי ופרטני • התמלול מתבצע בשרת מאובטח וכולל בדיקת איות וחלוקות לנושאים • גולת הכותרת - מערכת ניהול תוכן משוכללת המאפשרת חיפושים מתקדמים, חלוקה לנושאים ולתגיות, עבודה של כמה עורכי תוכן במקביל, ועוד.

תמלולי ריאליטי

תמלולי ריאליטי

• תמלול ותרגום מהירים ואיכותיים של חומרי גלם בכל שלב הריאליטי (טסטות יחיד/רבות משתתפים, משימות, צילומי שטח, צילומים בשטח רועש) • מחלקת התמלול כוללת עשרות מתמללים ומתרגמים מקצועיים, המתמחים בשפות שונות ושמים דגש על תמלול איכותי ופרטני • התמלול מתבצע בשרת מאובטח וכולל בדיקת איות וחלוקות לנושאים • גולת הכותרת - מערכת ניהול תוכן משוכללת המאפשרת חיפושים מתקדמים, חלוקה לנושאים ולתגיות, עבודה של כמה עורכי תוכן במקביל, ועוד.

תמלולי ישיבות

תמלולי ישיבות

• תמלול ותרגום מהירים ואיכותיים של חומרי הגלם • שימת דגש על תמלול של שיחה רבת משתתפים. • מחלקת התמלול כוללת עשרות מתמללים ומתרגמים מקצועיים, המתמחים בשפות שונות ושמים דגש על תמלול איכותי ופרטני • התמלול מתבצע בשרת מאובטח וכולל בדיקת איות וחלוקות לנושאים • גולת הכותרת - מערכת ניהול תוכן משוכללת המאפשרת חיפושים מתקדמים, חלוקה לנושאים ולתגיות, עבודה של כמה עורכי תוכן במקביל, ועוד.